COLOPROCTOLOGIA BARCELONA

INFORMACIÓ DE CONTACTECOM CONTACTAR-NOS?

A continuació presentem diferents maneres de contactar amb l'equip de Coloproctologia Barcelona
Coloproctología Barcelona
Centro Médico Teknon,
Consultorios Marquesa de Villalonga 18, Despacho 44,
Barcelona, D04 89GR.
 
Teléfono:(+34) 93 290 64 44
 
E-mail: coloproctologia.bcn@gmail.com